Gratis Forsamtale

Gratis ForsamtaleOBS: Tilbydes ikke pt.


For at spare dig for at bruge både psykiske og økonomiske ressourcer på noget, du måske efterfølgende vurderer alligevel ikke har interesse, tilbyder jeg en gratis forsamtale på tyve minutter, hvis du overvejer at starte et terapeutisk forløb op hos mig.


I forsamtalen vil vi mest af alt vil lære hinanden lidt at kende, og du kan mærke om du synes, at kemien passer. Jeg vil endvidere fortælle dig lidt om, hvordan jeg generelt arbejder som psykolog. Vi vil under den gratis forsamtale kun ganske kort og overfladisk kunne berøre din aktuelle udfordring eller problemstilling. Det terapeutiske forløb vil således først starte ved første egentlige konsultationssession.


Hvis du beslutter dig for at starte et terapeutisk forløb, afsætter vi en tid i begge vores kalendere til den første terapeutiske samtale. Det er derfor godt, hvis du kan have din kalender med. Ofte vil det være relevant at ligge første samtale allerede en uge eller to efter forsamtalen og måske også planlægge tid den efterfølgende samltale. Nogle gange kan det ligeledes være relevant at sætte lidt tid af til fordybelse i din kalender imellem sessionerne. Dette for at sikre, at terapien og det lærte bliver integreret i din hverdag og du dermed ikke oplever et splittetforløb mellem psykologtid og hverdagstid.


Måske vil du efter vores første kontakt foretrække at bruge noget tid på at overveje, hvorvidt du vil påbegynde et terapeutisk forløb. Dette er naturligvis både forståeligt og helt i orden, og du kan efterfølgende kontakte mig, hvis du beslutter dig for at fortsætte.


Hvis du eller jeg oplever, at dine udfordringer eller problemstillinger lægger udenfor mine kompetenceområder vil jeg gerne hjælpe dig med at henvise dig videre til en anden psykolog eller anden behandling.