ACT

ACT


ACT eller Acceptance and Commitment Therapy er en nyere terapeutisk retning indenfor kognitiv terapi. Den bygger på grundig forskning i hjernens og sprogets opbygning.


Menneskets hjerne er specialiseret i at vurdere omgivelserne og konstant finde løsninger. Vi har erfaring med at kunne manipulere med og kontrollere vores ydre verden. For eksempel er vi vant til at vi kan flytte kommoden elle rmåske helt fjerne den, hvis vi bliver ved med at gå ind i den fordi den fylder for meget i lokalet. Denne erfaring medfører, at vi har en forestilling om at vi kan manipulere og kontrollere vores indre verden på samme vis.


Dette betyder, at vi ofte prøver at flytte eller fjerne tanker og følelser fra vores bevidshed, såfremt de synes ubehagelige. Men tilstedeværelsen af tanker, følelser og kropslige fornemmelser kan ikke fjernes og sjældent kontrolleres. I sindet kan der så at sige ‘lægges til’ men der kan ikke på samme måde ‘trækkes fra’. Man kan ikke gøre en oplevelse uoplevet. Dette skyldes bland andet at vores hjerne kategoriserer og relaterer ting og oplevelser til hinanden på kryds og tværs.


Ifølge tankegangen indenfor ACT opstår psykiske problemer når mennesket forsøger at kontrollere deres indre verden på samme måde som de kontrollerer den ydre. Ofte viser de psykiske problemer sig ved, at personen har en hel del undgåelsesadfærd, fx mennekser eller steder personen prøver at undgå fodi disse skaber konfliktfyldte følelser i personen. Følelser som personen har vanskeligt ved at acceptere og håndtere.

Målet med ACT er at leve et mere indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv med de glæder og sorger et menneskeliv indimellem indebærer.


Med ACT som fokus søger man det indholdrige, tilfredsstillende og meningsfulde liv gennem accept af uønskede tanker, følelser og kropslige fornemmelser og ved at forpligte sig til at leve i overensstemmelse med de ting som er vigtige for én (værdier).

Selve terapien omfatter let tilgængelige øvelser og samtaleterapi.