Skilsmisse

Skilsmisse


Ofte kan det utilfredsstillende forhold bedres markant gennem parterapi. Ind imellem beslutter parterne dog alligevel at lade sig skille.


Hvis der er børn involveret i skilsmissen er mange ekstra opmærksomme, og der er rigtig mange gode grunde til at bevare eller opbygge en forholdsvist god relation mellem forældrene.


Flere undersøgelser vidner om, at børn til forældre der stopper et parforhold med mange stridigheder får det bedre efter skilsmissen såfremt forældrene derefter får en bedre relation uden skænderier og mistrivsel.


Det er ligeledes vigtigt for børnenes trivsel at begge forældre trives hver især efter skilsmissen, så de kan varetage børnenes tarv bedst muligt. Jo bedre en relation forældrene har til hinanden, desto bedre vil de kunne støtte hinanden efter skilsmissen. Dette vil højne overskuddet for både forældre og børn.


Derudover er det relevant at få afsluttet parforholdet på en sober måde, således at begge parter er får erkendt mange af årsagerne til bruddet og den nye retning de nu går i. Dette skaber den bedste grobund for fremtidigt samarbejde og løbende vil nye præmisser og aftaler kunne indgås for det fremtidige samarbejde om børnene.


Ofte er der mange følelser forbundet med et brud. Sorg, vrede, skyld, overvældelse og bekymring vil kunne dukke op i vilkårlig rækkefølge og forvirre det overblik begge parter søger at skabe sig.


I den forbindelse vil en udenforstående samtaleparter være relevant – eventuelt hos en psykolog. Samtalerne kan enten være individuelle eller parsamtaler. Begge dele vil være givtigt i forhold til at bevare overblik og retning i processen. Sådanne samtaler vil også kunne bedre parternes evne til at tale sammen, respektere hinanden og give hinanden plads. Dette vil tilsammen medføre en bedre relation.