Kognitiv terapi

Kognitiv terapi


Kognitiv terapi er struktureret terapiform, hvis virkning er grundigt undersøgt og videnskabeligt dokumenteret.

Under psykologiske belastninger bliver tænkningen mere rigid og forvrænget. Under kognitiv terapi vil man få indblik i, hvordan man kan identificere denne form for tænkning. Efterfølgende kan man arbejde med at gøre tænkningen mere fleksibel og præcis.


Under den psykologiske terapi vil man arbejde med at identificere og bearbejde de negative tanker, der plager og bidrager til ubehagelige følelser. Ligeledes vil man på dybere niveauer undersøge og bearbejde tænkningen og dens indflydelse på følelserne.


I kognitiv terapi beskæftiger man sig dog ikke kun med forholdet mellem tanker og følelser. Man er opmærksom på, hvordan også adfærd, krop og hændelser influerer på klientens tanker og følelser.


Fx kan en person, der mister sit arbejde (miljø) se sig selv som en fiasko (tanker), føle sig deprimeret (følelser), trække sig tilbage fra sociale aktiviteter (adfærd) og klage over manglende energi (krop).


I kognitiv terapi ses ‘unormale’ emotionelle og adfærdsmæssige reaktioner ikke som væsensforskellige fra ‘normale’ emotionelle og adfærdsmæssige reaktioner. Reaktionerne er blot mere overdrevne når en person er belastet over evne.


Hvem kan bruge kognitiv terapi?


Stort set alle mennesker vil kunne få gavn af kognitiv terapi hos en psykolog. Det lærte vil kunne bruges til mange fremtidige situationer og problemstillinger og målet er, at den enkelte vil lære at blive sin egen ‘terapeut’. Således overtager klienten med tiden en større og større del af psykologens funktion for vedkommende.

Hvordan foregår kognitiv terapi?


Kognitiv terapi er en forholdsvist struktureret form for terapi. Den indeholder både en form for undervisning i psykiske strukturer samt egentlig behandling.


Kognitiv terapi er ligeledes meget fremadrettet. Der fokuseres primært på de faktorer, der holder den emotionelle forstyrrelse igang snarere end på, hvordan disse problemer i sin tid er blevet erhvervet. Dette betyder dog ikke, at det er irrelevant at tale om dette også.


Under kognitiv terapi opfordres klienten i høj grad til at tage aktivt del i processen. Der vil oftest være hjemmearbejde til hver gang, og jo mere man som klient gør ud af dette hjemmearbejde desto større vil succesen efter endt terapi kunne være.


Kognitiv terapi er oftest korte og fokuserende forløb af mellem 5 og 15  gange hos psykolog. Det kan dog ligeledes blive længere forløb, hvis problemet er mere omfattende.