HSP og terapi

HSP og terapi


I dag ved vi, at temperament er mere end tendensen til at blive vred. Temperament er mere bredt den måde, hvorpå vi følelsesmæssigt forstår og engagerer os i verden i og omkring os.

At være et særligt sensitivt menneske eller på engelsk highly sensitive person (HSP) hænger sammen med et medfødt temperament og gennemgående træk hos omkring 20% af alle pattedyr og mennesker. Forskningen antyder, at særlig sensitivitet skyldes en strategi i hjernen, hvor denne bearbejder information meget grundigt før der handles.


Der er ligeså mange mænd som kvinder, der har dette træk. Mænd gemmer dog ofte trækket bedre og kan have flere problemer med at finde sig til rette med det, afhængigt af de kulturelle normer i den særligt sensitives familie og omgangskreds.


Særligt sensitive har generelt stærkere følelser end den mindre sensitive del af befolkningen. Dette gælder både behagelige og mindre behagelige følelser. Således får særligt sensitive ofte mere ud af positive oplevelser end ikke særligt sensitive mennesker. Ligeledes vil særligt sensitive kunne overstimuleres lidt nemmere og skal i visse sammenhænge lære at passe lidt bedre på sig selv for at fungere bedst.

Grundet den større modtagelighed traumatiseres særligt sensitive mennesker nemmere, men de kommer sig ligeledes nemmere. Når et eventuelt traume er bearbejdet, ønsker mange særligt sensitive ofte at blive længere tid i terapiforløb grundet deres åbenhed overfor psykologiske emner, samt de positive udfald ved at kende mere til sig selv og sin sensitivitet.


Hvis du svarede sandt på 12 eller flere af spørgsmålene kan du være særligt sensitiv. Det samme gælder, hvis enkelte af trækkene er markante hos dig.