Mindfulness

MindfulnessMindfulness kan oversættes til opmærksomhed eller årvågenhed, og man søger gennem meditation at sætte fokus på de psykiske strukturer og processer vores generelle oplevelse består af.


Fx er mange af os hele tiden optaget af vores fremtid eller fortid. ”Når jeg bliver slankere så bliver jeg meget lykkeligere” eller ”Hvis bare min kollega havde været mere villig til at hjælpe med opgaverne i dag så…”.


Når vi ikke er til stede i det nu, der foregår lige nu, er det vanskeligt at reagere hensigtsmæssigt på de hændelser vi er involveret i. Vi får vanskeligt ved, at tage en mere relevant stilling til det der blot og bart sker omkring og, og vi gør os skæve eller fejlagtige konklusioner som vi efterfølgende reagerer på baggrund af.


Beslutninger og handlemuligheder indsnævres således og resultatet bliver rodet og undertiden konfliktfyldt.

Du kan forestille dig, at du sidder i en lille båd ude midt på en sø. Det blæser og bølgerne hiver i båden. Du mærker, hvordan en enkelt lille utidig bevægelse i en forkert retning kan få båden til at kæntre.


Alle tanker om hvordan du kan håndtere situationen bedst muligt vil i denne situation opleves mekaniske og ikke være tilstrækkelige. De vil først tage tid at tænke før du kan handle og båden vil så nemt som ingenting kunne veltes i processen. Du er nødt til at være til stede i nuet.


Du er nødt til at mærke præcist, hvor i båden bølgen hiver, og hvordan du skal kompencere. Du må være helt til stede i nuet. Ellers kæntrer båden.


Eksemplet er meget konkret, men alligevel ikke vanskeligt at finde paralleller til i hverdagslivet. Hvis du ikke er fuldt og helt til stede i nuet så mindskes din evne til at håndtere situationen bedst muligt.


Gennem mindfulness meditation kan vi lære at være mere til stede i nuet. Vi kan genopleve vores krop. Vi kan genopleve, at vores tanker blot er tanker. Vi kan lade dem passere uden nødvendigvis at lade os indfange af dem. Vi kan lære at finde en indre ro under pres og ikke lade os rive med af ængstelige, urovækkende eller andre tanker.