Sensitivitet

Sensitivitet


Særlig sensitivitet eller ‘highly sensitive person’ (HSP) er begreber, der refererer til et medfødt temperamentstræk, der kommer til udtryk som en opmærksomhed på nuancer og detaljer samt som en mulighed for at blive overvældet af for mange stimuli.


Som særligt sensitiv kan man have en tendens til at tænke mere i dybden over oplevelser og opleve følelser mere intenst. Måske vil man ligeledes reagere stærkere på medicin, koffein, lyde- og synsindtryk og bevæges mere af kunst, musik og naturoplevelser.


Omkring 20% af alle mænd og kvinder vil kunne kende sig selv i denne profil. Ved at klikke her kan du teste om du er særligt sensitiv.


At være særligt sensitiv er både en gave og en opgave.

Særligt sensitivitet er ikke noget, der hverken kan eller skal fjernes, men mange, der har dette træk kan føle sig ‘forkerte’ eller ‘ikke gode nok’ og måske er selvværdet mindre stabilt. Dette skyldes ofte, at man har følt sig presset til at skulle tilpasse sin adfærd til det temperament, tempo og normer, der dominerer den mindre sensitive del af befolkningen. Presset er måske endda blevet yderligere forstærket af, at man i kraft af sin sensitivitet har været ekstra opmærksom på andres forventninger.


Som særligt sensitiv er det ofte en stor lettelse at lære at sig selv bedre at kende og både forstå og acceptere sin sensitivitet. Særligt sensitive mennekser kan defor ofte have ekstra meget ud af at starte et forløb hos en psykolog. Navnligt hvis psykologen har kendskab til trækket. Det kan blive starten til en ny måde at forholde sig til sig selv og andre, og med tiden en ny måde, hvorpå man kan håndtere forhindringer og udfordringer. Ved at klikke her kan du læse mere om særligt sensitive mennesker og terapi.