Terapi

TerapiBegrebet terapi stammer fra det græske ord ‘terapeuin’, der betyder at støtte og hjælpe til balance. I psykologisk sammenhæng betyder ordet terapi således, at støtte eller hjælpe andre til at få en bedre psykisk livskvalitet.


Dette kan naturligvis gøres på flere måder og der findes mange former for psykoterapi. Nogle af disse er mere veldokumenterede end andre, men fælles for dem er, at de generelt har en positiv virkning på den person, der gør brug af disse som klient.


I terapien er jeg meget inspireret af kognitiv terapi, idet denne har vist sig meget effektfuld, terapiforløbene er ofte kortvarige og effekten af  denne form for terapi er dokumenteret videnskabeligt.


Langt størstedelen af den kognitive terapi er baseret på samtale, men der gøres ligeledes brug af øvelser og hjemmearbejde. Den seneste tid har man indenfor dette område udviklet en såkaldt tredje bølge, der indebærer en mere direkte vej til regulering af følelser. I denne sammenhæng benytter man ofte mindfulness eller Acceptance and Commitment Therapy (ACT).


Som psykolog benytter jeg alle de her beskrevne former for terapeutisk intervention. Hvilke der fylder mest kommer an på både, hvem du er som menneske, dine udfordringer og din aktuelle situation. I nogle situationer kan mindfulness eksempelvis være mere relavant at integrere end i andre situationer, skønt det generelt vil være hjælpsomt. Ligeledes gælder det brugen af konkrete værktøjer og hjemmeopgaver.

Jeg tilbyder både individuel terapi samt terapi til par, unge og voksne.